Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Η Σήμανση CE
 Οδηγίες Συντήρησης
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 H ALUSTAR κοντά σας
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 e-ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
 Χρήσιμες Πληροφορίες
 Γιατί Αλουμίνιο;
 Γιατί ALUSTAR;
 Πράσινες Λύσεις ALUSTAR
 Η Σήμανση CE
 Τύποι Κατασκευών ALUSTAR
 Αρχιτεκτονικά Συστήματα ALUSTAR με Πιστοποιητικά
Για Ανοιγο-ανακλινόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR UNIVERSAL CHAMBER Camera Europea
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
Για Ανυψούμενες Συρόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα
   - ALUSTAR SUPER SAFE Πολλαπλής ασφαλείας
Για Πτυσσόμενες Μπαλκονόπορτες & Παράθυρα (Φυσούνες)
Για Ανοιγόμενες Πόρτες Εισόδου
Για Ρολά
Για Σήτες
Για Παντζούρια
Για Γυάλινες Επικαλύψεις Αιθρίων, Γυάλινες Επεκτάσεις Κατοικιών & Παράθυρα Οροφής
Για Υαλοπετάσματα
 Πρωτοποριακές Λύσεις ALUSTAR
 Εξοικονόμηση Ενέργειας
 Αισθητική & Design
 Μεγάλα Ανοίγματα - Ανεμπόδιστη Θέα
 Ασφάλεια / Υψηλή Αντιδιαρρηκτική Προστασία
 Επιφανειακή Επεξεργασία & Χρώματα  ALUSTAR
 Ηλεκτροστατική Βαφή
 Ανοδίωση
 Βαφή σε Χρώματα Ξύλου
 Πιστοποιητικά ALUSTAR
 Διέλασης
 Βαφής
 Ανοδίωσης
 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Επικοινωνία με την ALUSTAR
Τα νέα μας
13 ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ALUSTAR WOOD ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΕΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!
13 νέες εκπληκτικές αποχρώσεις απομίμησης ξύλου εμπλουτίζουν το χρωματολόγιο ALUSTAR WOOD, οι οποίες...
ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΤΩΝ ALUSTAR ALSOS
Η ALUSTAR διαθέτει στην αγορά μία ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου για την κατασκευή σητών...
Πώς να επιλέξω το κατάλληλο σύστημα αλουμινίου και τον κατάλληλο κατασκευαστή;
 - Πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο μηχανικός ή αρχιτέκτονας που έχει αναλάβει την κατασκευή καλό θα είναι να σας συμβουλέψει για τον κατάλληλο τύπο κουφώματος βάση των κλιματικών συνθηκών της περιοχής σας, τη γεωγραφική θέση και τα ανοίγματα του κτιρίου σας, ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος σας και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για να επιλέξετε κατασκευαστή συλλέξτε πληροφορίες, κυρίως από προηγούμενους πελάτες, σχετικά με την ποιότητα και τη συνέπεια της εργασίας του. Στη συνέχεια, κανονίστε μία συνάντηση στο εργαστήριο ή στον εκθεσιακό χώρο του, ώστε να έχετε εικόνα του εξοπλισμού και της οργάνωσής του και ζητείστε να δείτε προηγούμενα έργα του κατασκευαστή.

Ζητάτε πάντοτε πιστοποιημένα προϊόντα. Η παραγωγική διαδικασία των προφίλ αλουμινίου ALUSTAR είναι πιστοπoιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000, ενώ οι διαδικασίες της ηλεκτροστατικής βαφής και ανοδίωσης είναι πιστοποιημένες με τα Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Qualicoat Seaside Class και Qualanod αντίστοιχα.

Ελέγξτε αν ο κατασκευαστής που θα τοποθετήσει τα κουφώματα στο έργο σας είναι πιστοποιημένος, καθώς επίσης εάν τα προϊόντα του φέρουν τη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει ότι το κούφωμα έχει παραχθεί με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών, αφού έχει περάσει επιτυχώς ορισμένες διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης ότι ο κατασκευαστής, εφαρμόζοντας ένα σύστημα ελέγχου παραγωγής, το έχει κατασκευάσει όπως ορίζεται στις προδιαγραφές του.

Ζητάτε πάντοτε γραπτή οικονομική προσφορά από τον κατασκευαστή με σαφείς όρους. Κατά την έρευνα αγοράς συγκρίνετε προϊόντα με ίδια χαρακτηριστικά.

Κατά το κλείσιμο της συμφωνίας συνιστάται να ζητάτε τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού που να αναγράφει με κάθε λεπτομέρεια όσα έχετε συμφωνήσει (προϊόντα, τιμές κ.λπ.)
επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Copyright © 2023 ALUSTAR